Innovationscafé: Politisk ledelse af innovation

Hvad er politisk ledelse af innovation? Og hvilken rolle spiller politikere og embedsværket i ledelsen af innovation? Få svar, inspiration og ny viden til Innovationscaféen fredag den 31. marts kl. 09.00 -10.00.

Den offentlige sektor ejes af borgerne. De vælger politikere til at lede arbejdet i kommuner og regioner og til at lovgive i Folketinget.

Politiske ledere i den offentlige sektor spiller derfor en central rolle som ledere af innovation ved at skabe rammer, sætte retning og mobilisere bred opbakning til at løse et problem.

Det er nærmest svært at være uenig i, men hvad betyder det, og hvordan gør man det? Hvordan ser det ud fra et politiker-perspektiv? Hvordan ser det ud fra et embedsværksperspektiv?

Det sætter vi fokus på til Innovationscafé med udgangspunkt i de nyeste tal fra CO-PI's Innovationsbarometer og med to stærke stemmer fra embedsværket og det kommunal- og regionspolitiske liv.

Innovationscaféen foregår digitalt den 31. marts 2023 kl. 09.00-10.00.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

↓↓↓ Jeg vil tilmelde mig nu ↓↓↓

Nogle af spørgsmålene vi søger svar på:

  • Hvad er politisk ledelse af innovation?
  • Hvorfor er politikere vigtige at have med i innovationsarbejdet?
  • Hvad kan hvem gøre for at styrke politisk ledelse af innovation?

Du kan møde:

  • Anja Lund (V), formand for Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune og formand for Digitaliserings- og innovationsudvalget i Region Syddanmark.
  • Frank E. Andersen, tidligere kommunaldirektør i Slagelse og Gentofte Kommuner og nu partner i Bloom Institute.

Begge har lang erfaring med at indgå i den politiske ledelse af de komplekse samfundsproblemer, som kalder på offentlig innovation og et stærkt samspil mellem politikere og embedsværk.

Tilmeld dig Innovationscaféen

Hvordan foregår det?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen, skyder Anja Lund og Frank E. Andersen cafeen i gang med to inspirationsoplæg om politisk ledelse af innovation.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene, om erfaring fra egen praksis og opsamling på spørgsmål.

Med inspiration fra spørgsmål formuleret i gruppesamtalerne får vi igen Anja Lund og Frank E. Andersens viden i spil.

Det praktiske:

Hvornår: Innovationscafeen afholdes den 31. marts kl. 09.00-10.00 på platformen Zoom.

Målgruppe: Medarbejdere og ledere, der er interesserede i politisk ledelse af innovation. Du får netværk, viden og inspiration om emnet.

Pris: Gratis.

-->