Halvdagskonference: Råstoffer til anlægsprojekter

Danmark mangler råstoffer. Hvordan kan bygherrer adressere denne udfordring? Sammen med IDA Trafik og Byplan inviterer CO-PI den 24. oktober 2023 til halvdagskonference om råstoffer til anlægsprojekter.

Danmark har et højt forbrug af råstoffer, og anlægsbranchen står for 70 procent af forbruget af mineralske råstoffer.

Og vi er ikke særlig gode til at genbruge og genanvende.

Der er knaphed på råstoffer til alle de mange anlægsprojekter, der i disse år pågår. Problemet er særligt presserende i Østdanmark. Råstofgravene bliver langsomt tømt for grus og sand, og der bruges mange ressourcer og brændstof på at køre jord rundt på hele Sjælland. 

Vil du være med?

Med afsæt i skaleringsprocessen og en ny trin-for trin guide inviterer CO-PI til en drøftelse af, hvordan kommuner kan bidrage til en bæredygtig råstofhåndtering.

Der er brug for at tænke nye tanker, indgå nye samarbejder og gøre tingene anderledes.

Fokus bliver på kommunernes forskellige roller som:

 • Myndighed
 • Bygherre
 • Ejer af tværkommunale forsyningsselskaber
 • Facilitator af bæredygtig råstofhåndtering i egen geografi.

Kommunernes bæredygtige råstofhåndtering afhænger også af gode samarbejder med andre aktører i værdikæden.

Halvdagskonferencen afholdes den 24. oktober 2023 kl. 12.00-16.00 i IDA Conference, København V.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Program:

 • Kl. 12:00 Registrering og mulighed for en Sandwich mv. før vi starter
 • Kl. 12:30 Velkomst v/ Aske Nydam Guldberg, IDAs næstformand
 • Kl. 12:35 Introduktion til problemstillingen v/ Lisbet Poll Hansen, COWI
 • Kl. 13:00 Rammesætning og baggrund, herunder Hensigtserklæringen v/ Julie Munk, CO-PI
 • Kl. 13:15 Bygherrernes behov når forbruget af jomfruelige råstoffer skal reduceres v/ Eskil Kwederis, CO-PI
 • Kl. 13:30 Præsentation af Trin for trin-guide til reduktion af anvendelsen af jomfruelige råstoffer v/ Eskil Kwederis, CO-PI
 • Kl. 13:50 Spørgsmål
 • Kl. 14:00 Pause med kaffe/the
 • Kl. 14:20 Entreprenør v/ Poul-Erik Olsen, CG Jensen A/S
 • Kl. 14:40 Knaphed på råstoffer v/ Pia Buch-Madsen og Signe Ulfeldt Hede, Region Sjælland
 • Kl. 15:00 Den politiske vinkel - paneldebat med Aske Nydam Guldberg, IDAs næstformand som moderator (Poul Erik Olsen fra GG Jensen A/S, Lisbet Poll Hansen fra COWI og Anna Fenger Schefte fra RGO)
 • Kl. 15:45-16:00 Spørgsmål fra salen

Arrangementet er målrettet bygherrer af anlægsprojekter, rådgivere, leverandører og entreprenører og har til formål at belyse værdikædens samspilsmuligheder.​

Det praktiske:

Hvornår: Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 12.00-16.00 i IDA Conference, København V. Der er ikke mulighed for digital deltagelse.

Målgruppe: Bygherrer af anlægsprojekter: vejmyndigheder og jordmyndigheder, entreprenører og rådgivere.

Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2023.

Pris: Gratis, men tilmelding er nødvendig.​

 

-->