Find og forstør: Spred de positive eksempler på offentlig innovation

Sammen med Resonans, RUC, Aarhus Universitet og Djøf Forlag sætter CO-PI spot på konkrete eksempler, hvor der på nye måder tages livtag med problemer, der går på tværs. Kom og vær med!

Hvordan nytænkes og forbedres opgaveløsningen, så virksomheder, borgere og samarbejdspartnere fortsat kan opleve god service i et presset velfærdssamfund?

Et bud er at sprede de gode historier og vellykkede eksempler på nytænkning, udvikling og innovation, som findes i den offentlige sektor. Det er afsættet for Find & Forstør-Bevægelsen.

Få inspiration og ny viden den 3. oktober kl. 9.00-12.00 i København.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

↓↓↓ Jeg vil tilmelde mig nu ↓↓↓

Vær med til at finde og forstørre

Find & Forstør-Bevægelsen har været i gang med at samle eksempler ind i et år – og nu er vi klar til at mødes fysisk og dele viden fra praksis og forskningsperspektiver.

Sammen med Resonans, RUC, Aarhus Universitet og Djøf Forlag sætter CO-PI spot på konkrete eksempler, hvor der på nye måder tages livtag med problemer, der går på tværs.

Vi ser på, hvordan svære udfordringer er blevet håndteret i den offentlige sektor eller i et offentligt partnerskab med andre aktører: Hvad er betingelserne for succes, når de svære udfordringer løses?

Program:

 • Velkommen ved Resonans og CO-PI
 • Vi stiller skarpt på to cases, som vi sammen udforsker og prøver at forstørre:

  • Rudersdals Kommunes indsats med at bruge positive afvigelser som tilgang til at nytænke velfærdsarbejdet v. Lars Thuesen, afdelingschef, Rudersdal Kommune
  • Energipartnerskab i Frederikssund Kommune baner vejen for en fossilfri industri og varmeforsyning v. centerchef Thomas Klint Martinsen
  • Særlige udforskere: Jacob Torfing, RUC, og Anne Mollerup, SUS - Socialt Udviklingscenter
 • Samtalerum: Vi finder og forstørrer gode historier og vellykkede eksempler sammen (netværk)
 • Vi stiller skarpt på to cases, som vi sammen udforsker og udforsker og prøver at forstørre:

  • Ny Lægevagt og effektivisering af lægefaglige ressourcer i Region Sjælland v. Simon Helmerik Tinggaard, sektionsleder, Avancerede Ressourcer og Ambulance, Region Sjælland
  • Partnerskab mellem Odsherred Kommune og Steno Diabetes Center Sjælland for børn og unges sundhed og trivsel v. Toke Kyed Amlund, chefkonsulent, Steno Diabetes Center Sjælland og Sara Knabe Sørensen, chefkonsulent, Odsherred Kommune
  • Særlige udforskere: Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet og Pia Gjellerup, Center for Offentlig-Privat Innovation
 • Perspektiverende paneler: Vi læner os frem og lytter til to runder perspektiverende paneler, der finder og forstørrer på tværs af dagens cases og samtaler v. Pia Gjellerup (CO-PI), Jacob Torfing (RUC), Lotte Bøgh Andersen (AAU), Thomas Ravn-Pedersen (Verdens Bedste Nyheder), Lise Graa (Region Hovedstaden) m.fl.
 • Tak for i dag v. Resonans og CO-PI

Det kan du opleve:

 • Vær nysgerrig i fællesskab på de cases, der er fundet, og udforsk, hvordan du kan være med til at forstørre lignende eksempler i din egen organisation.
 • Få ny viden og perspektiver på at finde og forstørre fra forskere og praktikere.
 • Høst erfaring og viden fra andre organisationer til inspiration for jeres egne.

Tilmeld dig arrangementet

Det praktiske:

Hvornår: Find og Forstør afholdes den 3. oktober kl. 9.00-12.00 i Salen på Københavns Museum, Stormgade 18, 1555 København V. Der er ikke mulighed for digital deltagelse.

Målgruppe: Ledere og medarbejdere, der er interesserede i at finde og sprede nye løsninger på problemer, der går på tværs.

Pris: Gratis, men tilmelding er nødvendig.​

Du kan bl.a. møde:

 • Jacob Torfing, professor, RUC
 • Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet
 • Anna Mollerup, vicedirektør, SUS - Socialt Udviklingscenter
 • Pia Gjellerup, direktør, Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI)
 • Simon Helmerik Tinggaard, sektionsleder, Avancerede Ressourcer og Ambulance, Region Sjælland
 • Toke Kyed Amlund, chefkonsulent, Steno Diabetes Center Sjælland
 • Sara Knabe Sørensen, chefkonsulent, Odsherred Kommune
 • Lars Erik Thuesen, afdelingschef, Rudersdal Kommune
 • Thomas Klint Martinsen, centerchef, Frederikssund Kommune
 • Thomas Ravn-Petersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder
 • Lise Graae, sekretariatschef, Region Hovedstaden​

Arrangementet faciliteres af Lene Krogh Jeppesen og Lotte Rømer Grove, CO-PI, og Anne-Mette Scheibel og Mikkel Ejsing, Resonans.

Faktaboks: Find & Forstør

Find & Forstør-tilgangen har til formål at styrke forståelsen af betingelserne for succes, successkabende mekanismer og understøttende former for institutionelt design og lederskab. Initiativet bygger videre på idéerne bag 15 internationale forskeres manifest for en ny positiv samfundsforskning.

Udgangspunktet er, at vi alle er afhængige af en velfungerende offentlige sektor, og for at følge med tiden og de stigende krav må den offentlige sektor løbende forbedres og udvikles.
Automatreaktionen fra politikere, medier, interesseorganisationer, virksomheder og befolkningen er ofte udelukkende at fokusere på fejl, mangler og svigt i den offentlige sektors kerneydelser eller styringsmodeller. Fejl og mangler skal opdages og udbedres.

Men det ensidige fokus på negative historier skaber hos mange en oplevelse af en dysfunktionel offentlig sektor. Politikerne reagerer ved at regulere og lovgive mere og mere på trods af ønsket om det modsatte. Vi kommer hurtigt ind i en negativ spiral: fokus på fejl følger til regler og dokumentationskrav, som skaber bureaukratisk stivhed, som øger kritikken og muligheden for at finde fejl.

Heldigvis er der en anden vej ved at supplere vores hang til at finde fejl med en bestræbelse på finde, undersøge og sprede det, der faktisk fungerer rigtig godt og skaber stor værdi for borgere og samfund. Fejlfindingsperspektivet kan suppleres med et styrkeperspektiv.

Læs mere om bevægelsen i en artikel på Altinget her (altinget.dk) – og find de indsamlede eksempler her (resonans.dk)

-->