Administrativ ledelse af innovation

Få viden og inspiration til dit arbejde med offentlig innovation som administrativ leder.

Administrative ledere i den offentlige sektor står i spidsen for at drive arbejdet med offentlig innovation og offentlig-privat innovation.

Innovationsledelse kræver stærke ledelseskompetencer, som på nogle punkter adskiller sig fra anden offentlig ledelse.

CO-PI indsamler løbende ny viden om administrativ ledelse af offentlig innovation og offentlig-privat innovation. Det gør vi ved hjælp af undersøgelser, analyser, innovationscafeer, artikler mv.

Kontakt os og få hjælp til dit innovationsarbejde

Hvad er administrativ ledelse af offentlig innovation?

Som administrativ leder i det offentlige har man ansvaret for at omsætte politikernes visioner og strategier til forandringer af reel værdi for borgerne.

Det er også de administrative ledere, der kan opfange det potentiale for nye og innovative opgaveløsninger, som kommer fra medarbejdere og borgere, og skabe rum for innovation.

Meget offentlig innovation finder sted i forbindelse med den daglige drift, når processer, services og produkter udvikles. Innovationsledelse er derfor en løbende del af hverdagens opgaveløsning for mange administrative ledere på linje med de øvrige ledelsesopgaver.

Innovationsledelse kræver dog stærke ledelseskompetencer på nogle andre felter end anden offentlig ledelse.

Til den konkrete innovation er det nødvendigt med kompetencer og træning i at udtænke, lede og facilitere processer, skabe overblik og trække på en bred vifte af formidlingsformer som fx historiefortælling, visualisering af udfordringer og prototyper på mulige løsninger.

Da medarbejderne spiller en nøglerolle i udvikling af opgaveløsningen og innovationsarbejdet, er det afgørende, at lederne er i tæt dialog med medarbejderne og mobiliserer den faglige og praksisfunderede viden, medarbejderne besidder og udvikler.

Innovationsledelse handler samtidig om at understøtte og bidrage til en risikovillig kultur, hvor der er plads til at tænke nyt. Lederne skal være i stand til at identificere behovet for nye løsninger og understøtte implementering, spredning og tilpasning af løsningerne.

Hvordan kan du bruge CO-PI?

Står du i spidsen for innovation som administrativ leder, kan du bruge CO-PI på flere måder. Du kan fx hente inspiration og viden om af offentlig innovation i vores publikationer eller lære om de mest udbredte tilgange til offentlig innovation.

Innovationstilgange

Innovationstilgange

Podcast

Podcast om offentlig innovation

Hvorfor er administrativ ledelse af innovation vigtigt?

  • Administrativ ledelse er nødvendigt for at aktivere og skabe gode rammer for medarbejdernes mod, idérigdom og vedholdenhed i innovationsprocessen.
  • Administrativ ledelse har stor betydning for, at innovationen faktisk forankres i organisationen — både gennem opbygning af en innovationskultur og i form af implementering af konkrete processer, produkter og services.

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig som administrativ leder med innovationsarbejdet, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.

-->