20 vigtige værktøjer, du skal kende

Gode værktøjer kan hjælpe dig i dit innovationsarbejde. CO-PI har samlet 20 vigtige innovationsværktøjer, som du skal kende.

Hvordan deler og genbruger man nemmest innovation? Hvordan får man det bedste ud af et offentlig-privat innovationssamarbejde? Hvordan måler man, om en samskabt innovation skaber værdi?

Der findes mange værktøjer, der kan hjælpe dig i dit innovationsarbejde.

Nogle er metode- og procesværktøjer, andre kan skabe overblik og inspiration.

Værktøjer kan hjælpe dig

CO-PI har samlet 20 vigtige værktøjer, som er gode at kende for dig, som arbejder med innovation – eller innovation i offentlig-privat samarbejde.

Nogle af værktøjerne er CO-PI's egne, mange er lavet af andre. Fælles er, at de kan hjælpe dig i forskellige faser af dit innovationsarbejde – uanset om du er begynder, øvet eller ekspert.

Se mere og dyk ned i de 20 værktøjer herunder:

Fællesoffentlig skalering

Skalering af innovative indkøb

Innovative offentlige indkøb: Fællesoffentlige skaleringsprocesser er en metode indført af CO-PI, som samler flere offentlige aktører om én fælles udfordring, så det bliver mere attraktivt for markedet at udvikle de nye løsninger, der er behov for. Målet er at gøre den offentlige efterspørgsel til motor for innovation.

Se modellen

Spredningsguiden

Spredning: CO-PI har udviklet Spredningsguiden for at hjælpe offentlige arbejdspladser med at dele egne innovationer og genbruge andres. Spredningsguiden er relevant for alle, der vil samarbejde om at oversætte en innovation fra én kontekst til en anden. Guiden indeholder seks faser med tilhørende værktøjer, som hjælper med at strukturere dialogen undervejs.

Prøv Spredningsguiden

Grønspættebogen

Grønspættebogen

Evaluering: CO-PI har lavet Grønspættebogen for at understøtte, at evaluering bliver enklere, mere overkommelig og attraktiv for innovationsaktive i den offentlige sektor. Grønspættebogen henvender sig til dig, som arbejder med innovation, og som gennem evaluering ønsker at kvalificere din innovation og vise dens værd. Målgruppen er ledere, konsulenter og praktikere.

Download Grønspættebogen

Værktøjer til implementering

Implementering: CO-PI har udviklet to værktøjer, der kan hjælpe dig med at implementere din innovation. Værktøjerne hjælper med to forskellige aspekter af implementering – både når nye rutiner skal opbygges, og når noget skal afvikles for at gøre plads til at implementere innovation.

Få værktøjerne

SDSI

Værktøjer til innovative offentlige indkøb

Innovative offentlige indkøb: CO-PI har produceret fire planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig, der arbejder med innovation i forbindelse med et offentligt indkøb eller udbud. Når du anvender værktøjerne, bliver du trinvist guidet gennem ledelsesforankring, planlægning i forbindelse med opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

Download værktøjerne

Innovationsbarometeret

Innovationsbarometeret

Tal og fakta: CO-PI udgiver Innovationsbarometeret, den officielle statistik over innovation i den offentlige sektor. Innovationsbarometerets formål er at inspirere og skabe et solidt fundament for udviklingsarbejdet – brug det til at finde tal, fakta og gode eksempler.

Besøg barometeret

Danmarkskort

Kort over innovationsenheder

Overblik: Vi ved, at innovation for alvor blomstrer, når vi arbejder sammen og lærer af hinanden. CO-PI har samlet enheder, labs og centre, der arbejder med offentlig innovation eller innovation i offentlig-privat samarbejde, for at gøre det nemt for jer, der arbejder med offentlig innovation at finde frem til hinanden og skabe et overblik over innovationslandskabet i Danmark.

Se Danmarkskortet

Arketyper

De innovationsaktive arketyper

Arketyper: De innovationsaktive er en mangfoldig skare og kan ikke skæres over én kam. CO-PI har fået lavet en kvalitativ undersøgelse med interviews, servicerejser, associationskort, grand tours og etnografiske observationer. Ud af analysen af den omfattende mængde data træder et mønster frem, som har fået os til at opdele de innovationsaktive i otte arketypiske aktører.

Tjek arketyperne

MANDAT

MANDAT – spil om politisk ledelse

Ledelse af offentlig innovation: Er du kommunal- eller regionspolitiker, og er du optaget af at give offentlig innovation bedre vilkår hos jer? Så er MANDAT – Et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation noget for dig og dine folkevalgte kollegaer. MANDAT er et brætspil, der muliggør fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser.

Bestil MANDAT

Innovationstilgange

De vigtigste innovationstilgange

Tilgange: Der findes mange tilgange til offentlig innovation. På CO-PI's hjemmeside deler eksperter deres viden om de mest udbredte af slagsen. Du kan læse om de forskellige metoder, hvordan de bliver brugt bedst, hvad man skal være opmærksom på, hvordan tilgangene kan skabe værdi og hvor du kan læse mere. Siden bliver løbende opdateret med nye tilgange.

Se innovationstilgangene

RUC

Miniguide til forskersamarbejde (RUC)

Samarbejde: Roskilde Universitet har udarbejdet en miniguide til, hvordan man kommer godt og hurtigt i gang med et eventuelt samarbejde med universitetet. Guiden kan også tjene til inspiration, hvis du har et samarbejde i tankerne med landets øvrige højere læreanstalter. Du kan afklare, om et eventuelt samarbejde med RUC kan etableres, ved hjælp af 6 lette trin.

Prøv miniguiden

Innovationspartnerskaber

Innovationspartnerskaber (Erhvervsstyrelsen)

Offentlig-privat: Innovationspartnerskaber giver på en ny og mere effektiv måde offentlige arbejdspladser mulighed for at skabe innovative løsninger i samarbejde med private leverandører, samtidig med at den offentlige part har en option på at købe løsningen bagefter. Erhvervsstyrelsen har udviklet en procesmodel, som guider begge parter igennem hele processen.

download procesmodellen

SAMSON

Værktøjet SAMSON (KS)

Samskabelse: Den norske kommuneorganisation KS har udviklet værktøjet SAMSON, der både kan måle kvaliteten og identificere profilen af en samskabte innovation. SAMSON er udformet på grundlag af spørgsmål om de enkelte projekter, som besvares af de involverede parter. Man får derved en model, der viser, hvilke parametre de er stærke på, og hvor der kan ske forbedringer.

Læs mere og prøv SAMSON

DDC

Designværktøjer (Dansk Design Center)

Design: Vil du arbejde med designdrevet udvikling? Dansk Design Centers har samlet et udvalg af centerets mest effektive og afprøvede værktøjer, som du kan bruge og lade dig inspirere af. Læs om metoderne, få en guide til hvordan du gør og print materialet. Værktøjerne er inddelt i tre kategorier, der benyttes på forskellige tidspunkter i designprocessen.

Se DDC's værktøjer

OPI Guide

OPI-håndbog (Gate 21)

Offentlig-privat: En håndbog til dig som offentlig organisation, som har vil igangsætte et offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) sammen med private virksomheder og/eller vidensinstitutioner. Håndbogen tager dig igennem både juridiske og processuelle overvejelser og giver dig gode råd til arbejdet med de forskellige faser både før, under og efter OPI-projektet.

Læs håndbogen

OPI Pixi toget

OPI PIXI-toget (Københavns Kommune)

Offentlig-privat: OPI PIXI-toget er et værktøj, INNOBA har udviklet til Københavns Kommune. Step-by-step-guiden hjælper parterne i et offentlig-privat innovationssamarbejde og er delt op i fire 'togture' svarende til de fire forskellige typer af OPI: Mini, Eksplorativ, Indkøb og Strategisk. Undervejs på turen får du tips og tricks samt typiske aktiviteter og opmærksomhedspunkter.

Prøv OPI PIXI-toget

KU

Værktøjskassen til innovation (KU)

Metodesamling: Københavns Universitet har udviklet en værktøjskasse til innovation og entreprenørskab, der indeholder beskrivelser og vejledninger til en lang række af de mest udbredte innovationsmetoder. Værktøjskassen blev udviklet som en del af projektet Next Generation og blev redesignet i 2018 med henblik på at lancere et nyt forbedret design.

besøg ku's værktøjskasse

Innovationshjulet

Innovationshjulet (Center for Innovation i Aarhus)

Innovationskapacitet: Innovationshjulet er et spil, som kan spilles i jeres afdeling eller blandt en mindre gruppe kollegaer, når I ønsker at sætte fokus på jeres innovationskapacitet. Spillet hjælper jer med at få gode drøftelser om: 1) hvordan jeres innovationskapacitet ser ud nu, 2) hvordan I ønsker jer, den skal se ud på sigt og 3) hvordan I når frem til den ønskede innovationskapacitet.

Download Innovationshjulet

20 tools

20 Tools for Innovating in Government (NESTA)

Håndbog: Denne håndbog fra NESTA indeholder 20 evidensbaserede værktøjer designet til at hjælpe med at bringe ideer til live i det offentlige. Der er værktøjer, som afdækker nye indsigter og genererer ideer, værktøjer til udvikling og test og værktøjer, der understøtter systemforandring. Nogle af værktøjerne udnytter nye teknologier, mens andre udnytter indsigt fra nye kilder.

Download NESTA's håndbog

OPSI

Værktøjsnavigatøren (OECD/OPSI)

Overblik: Det kan være uoverskueligt at skulle finde værktøjer, metoder og guides til sit innovationsarbejde. Hjælpen kan findes i Værktøjsnavigatøren udarbejdet af OECD's innovationsenhed OPSI. Her finder man hundredvis af frit tilgængelige innovationsværktøjer, udviklet og brugt af innovatører i offentlige, private, akademiske og non-profit-sektorer i OECD-landene.

Besøg Værktøjsnavigatøren

Har du brug for hjælp eller sparring?

CO-PI er klar til at hjælpe dig med dit innovationsarbejde, fx i form af sparring og oplæg. Kontakt os, så vender vi retur hurtigst muligt.

-->